bao-ve-binh-an-le-dong-tho

Đại diện Chủ đầu tư – Ban Quản lý Dự án Điện lực Dầu khí Long Phú 1, Thành viên Liên danh Tổng thầu PTSC, Nhà thầu thi công Sông Đà 9 ký giao ước thi đua thực hiện thi công xây dựng Hạng mục Bến nhập thiết bị

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *