Introduction

Tầm nhìn:
Công ty CP DV Bảo vệ Bình An đã, đang và trở thành công ty bảo vệ có chất
lượng dịch vụ ổn định nhất Việt Nam. Chính vì vậy kể từ khi thành lập đến nay
chưa để bất cứ khách hàng nào hủy hợp đồng.

Sứ mệnh:

Sứ mệnh của Công ty Bình An là mang sự Bình An lâu dài cho khách hàng và An Bình bền vững cho CBCNV.Bên cạnh đó: duy trì sự hài lòng của những khách
hàng đang đồng hành và lấy lại niềm tin của những khách hàng mới: đối với dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp.
Văn hóa doanh nghiệp:

Nói không với vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

Bình An nơi sự thẳng thắn được tôn vinh.
Dám nhận sai, biết tha thứ, không cố hữu.
Quan tâm nhưng vô cùng nghiêm khắc.

News Highlights

Bảo vệ Bình An: ‘Quả ngọt’ từ chiến lược cạnh tranh

Từ 10 năm trước, những người chủ của Công ty CP Dịch vụ Bảo vệ Bình An(BAS) đã dồn hết tâm sức để hoạch định chiến lược cạnh tranh. Đến nay, chiến lược cạnh tranh đó đã giúp Bình An gặt hái nhiều ‘quả ngọt’.

CEO Công ty Bảo vệ Bình An: Chúng tôi đã sẵn sàng để cạnh tranh

“Chiến lược cạnh tranh của Bình An (BAS) được chia thành ba cấp: cấp công ty, cấp kinh doanh và cấp chức năng và được thực hiện đồng bộ từ cấp cao nhất đến cấp nhỏ nhất”, Ông Ngô Bàng Long – Tổng giám đốc Công ty Bảo vệ Bình An chia sẻ.